OC Spedytora

Ubezpieczenie oc spedytora transport drogowy

Polisy oc spedytora i przewoźnika

Specjalizujemy się w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej spedytora i przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym. Nasi pracownicy od wielu lat zajmują się wyłącznie ubezpieczeniami dla branży transportowej i spedycyjnej. Jako broker ubezpieczeniowy mamy możliwość uzyskania ofert nawet od kilkunastu ubezpieczycieli. Propozycje ocs i ocp porównujemy pod kątem ceny, zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i wysokości franszyz.

Ile kosztuje oc spedytora?

Cena zależy m. in. od planowanych przychodów, specyfiki wykonywanej działalności, rozszerzeń (klauzul dodatkowych) i szkodowości. Poziom składki zależy również od wysokości sumy gwarancyjnej.

Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora jest obowiązkowe?

Nie, ale posiadanie takiej polisy chroni przedsiębiorcę i podnosi wiarygodność w oczach kontrahentów. Ponadto uzyskanie dostępu do giełd ładunków i transportu wymaga z reguły okazania takiej polisy.

Dlaczego warto zawrzeć ubezpieczenie za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego?

Polisy zawierane za naszym pośrednictwem zawierają klauzule dodatkowe znacznie rozszerzające podstawowy zakres ubezpieczenia. Analizujemy ogólne warunki ubezpieczenia i wyłączamy niekorzystne zapisy. Przykładowe klauzule dodatkowe w polisach oc przewoźnika i oc spedytora:

 • oc przewoźnika umownego
 • włączenie szkód spowodowanych winą umyślną lub/i rażącym niedbalstwem pracowników
 • klauzula wydania towaru osobie nieuprawnionej / przekazanie ładunku fałszywemu przewoźnikowi
 • klauzula szkód w kontenerach
 • ochrona dla składowanego mienia
 • szkody spowodowane przez nieprawidłowe wypełnienie lub utratę dokumentów spedycyjnych
 • szkody spowodowane przez kierowców pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • szkody spowodowane wtargnięciem nielegalnych emigrantów do przestrzeni ładunkowej (klauzula przedostania się osób trzecich do przestrzeni ładunkowej)
 • klauzula utraty wartości handlowej towarów
 • ochrona dla ładunków ponadgabarytowych

Bezpłatne usługi dodatkowe

Naszym klientom oferujemy bezpłatną usługę likwidacji szkód. Usługa obejmuje pomoc w procesie likwidacji szkody: zgłoszenie roszczenia, nadzór nad przebiegiem, weryfikację decyzji ubezpieczyciela oraz analizę odpowiedzialności spedytora / przewoźnika za szkodę. W ramach naszej obsługi przeprowadzamy szkolenia spedytorów, zarówno z obsługi programu jak i ubezpieczeń transportowych. Likwidację szkód prowadzi Dział Likwidacji Szkód MAI Insurance Brokers Poland.

Pozostałe ubezpieczenia dla branży TSL

Za naszym pośrednictwem możecie Państwo zawrzeć także pozostałe ubezpieczenia transportowe. Jako broker ubezpieczeniowy znajdziemy najlepsze oferty dla przewoźników i spedytorów:

 • oc zawodowe przewoźnika (ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika jako zabezpieczenie do licencji)
 • gwarancja zapłaty długu celnego
 • gwarancja WPT (wspólnej procedury tranzytowej)
 • oc agentów celnych
 • koszty leczenia za granicą i ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców
 • ubezpieczenia komunikacyjne (ubezpieczenia flot)

Zapewniamy również rozwiązania ubezpieczeniowe również dla firm rozpoczynających działalność.

POLAND
MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Office: +48 (22) 430 20 00 / 06
Mob: +48 509 398 284
e-mail: maicargo@mai-cee.com

UKRAINE
MAI Insurance Brokers
Office 16, 10 B Vozdvyzhenska str., Kiev
Office: +38 044 351 11 18 (19,20)
Mob: +38 096 597 48 04
e-mail: maicargo@mai-cee.com