O MAI Cargo

Zalety MAICARGO

 • Ubezpieczenie cargo dla firm spedycyjnych: samodzielna kalkulacji składki poprzez kalkulator wbudowany w aplikację
 • Zawarcie ubezpieczenia możliwe jest online 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, bez konieczności angażowania ubezpieczyciela/brokera
 • Znacznie niższy koszt ubezpieczenia w porównaniu do polis jednostkowych
 • Natychmiastowy dostęp do certyfikatu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia
 • Automatyczne generowanie raportów okresowych
 • Indywidualny login dla każdego z pracowników
 • Bezpłatna pomoc w likwidacji szkód (również zagranicznych)

 

Dogodne rozwiązania ułatwiające pracę spedytorów

 • Szeroki zakres ubezpieczenia: stosowane na całym świecie Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A)
 • Możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia po rozpoczęciu transportu
 • Objęcie ochroną transportu bez podania sumy ubezpieczenia (sumę ubezpieczenia należy uzupełnić w ciągu 30 dni)
 • Możliwość korygowania sum ubezpieczenia po rozpoczęciu transportu
 • Dodatkowy limit odpowiedzialności w odniesieniu do sytuacji przeoczenia przesyłek, co do których ubezpieczający otrzymał zlecenie spedycyjne z zadeklarowanym ubezpieczeniem cargo
 • Włączenie winy umyślnej i rażącego niedbalstwa

 

Ograniczenia polis oc spedytora i oc przewoźnika

Polisy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora są „dziurawe”. Istnieje mnóstwo przypadków, gdzie ubezpieczyciel zgodnie z prawem nie zapłaci odszkodowania albo je zaniży. Brak odszkodowania często równa się utracie klienta przez spedytora lub przewoźnika. Zdarzają się także pozwy sądowe poszkodowanych klientów lub częściej zatrzymanie płatności. Łatwiej się uwolnić z odpowiedzialności, proponując klientowi dodatkowe ubezpieczenie cargo, które zapewni odszkodowanie w każdym prawie przypadku. Aby otrzymać odszkodowanie z polisy cargo, konieczne jest jedynie wykazanie że szkoda rzeczywiście zaistniała. Nie ma znaczenia, czy przewoźnik jest odpowiedzialny za szkodę. Najlepszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie cargo dla firm spedycyjnych i przewoźników.

Polisy OCS

Odpowiedzialność spedytora ogranicza się do dochowania należytej staranności w wykonaniu zlecenia i nie ma związku ze zdarzeniami powstałymi podczas transportu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora nie chroni zatem przewożonego ładunku.

Polisy OCP

Dochodzenie roszczeń z polisy oc przewoźnika jest procesem długotrwałym i skomplikowanym. Należy udowodnić powstanie szkody w przewożonym ładunku, ale również udowodnić że dany przewoźnik jest odpowiedzialny za szkodę.

Przykłady ograniczeń i wyłączeń

 • Ograniczenia wagowe – zgodnie z konwencją CMR przewoźnik drogowy odpowiada jedynie do 8,33 SDR za kg ładunku. Oznacza to, iż np. odszkodowanie z polisy OCP za utracony laptop o wadze 1,8 kg będzie wynosiło 72 zł. Podobne ograniczenia występują również w transporcie kolejowym, lotniczym i morskim. Dodatkowe ubezpieczenie cargo jest niezwykle istotne w przypadku ładunków o wysokiej wartości.
 • Wyłączenia odpowiedzialności w ogólnych warunkach ubezpieczenia, np. rażące naruszenie przepisów kodeksu drogowego, szkody spowodowane siłą wyższą, załadunek i rozładunek towaru. Szkody powstałe z wymienionych przyczyn nie zostaną wypłacone.
 • Uzależnienie odszkodowania za skradzione mienie od spełnienia przez przewoźnika określonych warunków dotyczących miejsca parkowania i zabezpieczenia pojazdu.
 • Długi czas oczekiwania na wypłatę z polisy OC przewoźnika.

 

POLAND
MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Office: +48 (22) 430 20 00 / 06
Mob: +48 509 398 284
e-mail: maicargo@mai-cee.com

UKRAINE
MAI Insurance Brokers
Office 16, 10 B Vozdvyzhenska str., Kiev
Office: +38 044 351 11 18 (19,20)
Mob: +38 096 597 48 04
e-mail: maicargo@mai-cee.com